Karfreitag (Vorr.)

14. April - Aufbau 15. April - Karfreitag 16. April - Abbau